Целта на проекта е да се разработи прототип на автоматизирана, висококачествена услуга за мониторинг на поръчки в различни страни в Европа, като по този начин предлага на своите клиенти трансгранична услуга.
Szechenyi2020

Цел на проекта

Прототипът, който ще бъде разработен в рамките на проекта, ще може да замени вече съществуващите по-стари технологии. Този прототип е базиран на една иновативна бек-енд технология, която позволява автоматичното обработване на структурално различни обявления. Чрез нашата иновация може да предложим на клиентите си трансгранична услуга, която ще подпомогне и нашето развитие. Като иновация на европейско равнище, нашите бизнес анализи предоставят точни данни за типичните тенденции в сферата на обществените поръчки, за цени и други статистически параметри в дадените държави, региони или индустрии.

реализиране

Проектът напредва според графика и се очаква да приключи до края на 2019 г. Като част от нашия проект, в две конкретни страни като онлайн услуга ще бъде разработена и въведена единна автоматизирана услуга за мониторинг на поръчки, независима от областта на обслужване.

 

Име на бенефициента: Közbeszerzés Figyelő Kft.
Заглавие на проекта: Разработване на прототип на автоматизирана обединена международна услуга за мониторинг на поръчки и пускане на продукти на базата й на международния пазар
Размерът на подкрепата е: 49,913,603 Ft
Коефициент на помощ: 63.15%
Очаквана дата на приключване на проекта: 31.12.2019 ID на проекта: VEKOP-2.1.7-15.-2016-00379